Vadarfåglarna minskar drastiskt

Halland (JJ) Länsstyrelsen i Hallands län har med fem års mellanrum genomför en inventering av vadarfåglarna i länet. På tio år har arterna populationer halverats. Nu ska den negativa trenden stoppas.

Under maj månad har länsstyrelsen skickat information till cirka 500 personer som äger eller brukar strandängar. Informationen handlar om vikten av att sköta dessa miljöer och om olika möjligheter att motverka den negativa utvecklingen för vadarfåglarna.

Länsstyrelsen pekar på flera sätt att gynna vadarfåglar till exempel rödspov, tofsvipa och större strandpipare. Har man strandbetesängar bör betet styras så det är vare sig betas för hårt eller för lite. Betesdjur bör dessutom inte släppas ut förrän efter första juni för att undvika trampskador på bon och ungar. För att underlätta födotillgången för exempelvis vadarfågeln kärrsnäppa bör grunda vattensamlingar anläggas. Finns det redan den här typen av vattensamlingar bör de inte dikas ut.

Länsstyrelsens projekt för att rädda vadarfågelbestånden vid strandängar pågår fram till våren 2015. 

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser