Uppsala län klar med förvaltningsplan för stora rovdjur

Uppsala (JJ) Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har antagit en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. I planen beskrivs hur rovdjursförvaltningen ska gå till och anger miniminivåer för de olika rovdjuren i länet, rapporterar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De miniminivåer av rovdjur som enligt förvaltningsplanen ska finnas i länet är en föryngring av varg, 8 föryngringar av lodjur samt att björn och kungsörn ska finnas i länet. Utöver detta finns också så kallade förvaltningsmål. De anger hur många djur som förvaltningen ska sträva emot. Förvaltningsmålen innebär enligt viltförvaltningsdelegationens beslut 1-2 föryngringar av varg, 10-12 föryngringar av lodjur, 3-5 stycken björnar och ingen begränsning av kungsörn.  

– Jag är glad över Viltförvaltningsdelegationens omfattande enighet. Det ger oss instrument att få till stånd en regional rovdjurspolitik och en långsiktig balans mellan djur och föda, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län i pressmeddelandet.  

De övergripande riktlinjer som beskrivs i planen är att rovdjuren långsiktigt ska finnas i länet, att tillgången till naturliga bytesdjur ska påverka förvaltningen och att förvaltningen tar hänsyn till ekonomisk påverkan på näringar, upplevd livskvalitet och intäkter ifrån jakt. Skador på tamdjur får inte heller vara så omfattande att tamdjurshållning påtagligt försvåras eller omöjliggörs.  

– De riktlinjer som finns i planen och som kompletteras med specifika åtgärder är nödvändiga för att förvaltningen ska fungera på lång sikt. Det är ett steg mot en mer aktiv förvaltning av våra rovdjur, säger Länsstyrelsens naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg.  

Nu ska länets plan skickas till Naturvårdsverket för ett slutgiltigt godkännande.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser