Uppsala län klar med förvaltningsplan för stora rovdjur

Uppsala (JJ) Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har antagit en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. I planen beskrivs hur rovdjursförvaltningen ska gå till och anger miniminivåer för de olika rovdjuren i länet, rapporterar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De miniminivåer av rovdjur som enligt förvaltningsplanen ska finnas i länet är en föryngring av varg, 8 föryngringar av lodjur samt att björn och kungsörn ska finnas i länet. Utöver detta finns också så kallade förvaltningsmål. De anger hur många djur som förvaltningen ska sträva emot. Förvaltningsmålen innebär enligt viltförvaltningsdelegationens beslut 1-2 föryngringar av varg, 10-12 föryngringar av lodjur, 3-5 stycken björnar och ingen begränsning av kungsörn.  

– Jag är glad över Viltförvaltningsdelegationens omfattande enighet. Det ger oss instrument att få till stånd en regional rovdjurspolitik och en långsiktig balans mellan djur och föda, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län i pressmeddelandet.  

De övergripande riktlinjer som beskrivs i planen är att rovdjuren långsiktigt ska finnas i länet, att tillgången till naturliga bytesdjur ska påverka förvaltningen och att förvaltningen tar hänsyn till ekonomisk påverkan på näringar, upplevd livskvalitet och intäkter ifrån jakt. Skador på tamdjur får inte heller vara så omfattande att tamdjurshållning påtagligt försvåras eller omöjliggörs.  

– De riktlinjer som finns i planen och som kompletteras med specifika åtgärder är nödvändiga för att förvaltningen ska fungera på lång sikt. Det är ett steg mot en mer aktiv förvaltning av våra rovdjur, säger Länsstyrelsens naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg.  

Nu ska länets plan skickas till Naturvårdsverket för ett slutgiltigt godkännande.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser