UPPDATERAD: Vargjakten i Gävleborgs län avlyst!

GÄVLEBORGS LÄN(JJ). Vargjakten i Gävleborgs län är avlyst. Den tredje vargen har hittats död söder om Ockelbo efter att den blev påskjuten klockan 12.40.

De tre vargar som fälldes i Gävleborgs län:  

Klockan 10.35: Första vargen fälldes på sjön Ycklaren, söder om Ockelbo. 
Det var en hane som vägde 46,5 kg.
Man bedömer att det troligen är en av de två vargar som nyligen rört sig i området runt Råhällan söder om Ockelbo. 

Klockan 10.53: Den andra vargen fälldes 1,5 mil nordväst om Ramsjö. 
Länsstyrelsens bedömning är i nuläget att detta djur kan knytas till Haveröreviret, som är länets nordligaste vargrevir. 

Klockan 12.40: En varg påsköts och återfannas senare död söder om Ockelbo. 
Denna varg bedöms vara en av de två vargar som nyligen rört sig i området runt Råhällan.

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser