Uppdaterad: Missbildningar hos fem av de 19 fällda vargarna

UPPSALA(JJ). Fem av de 19 vargar som fälldes under årets licensjakt hade medfödda missbildningar. Det visar de undersökningar som Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har genomfört. – Precis som tidigare år har inga vargar varit smittade med någon dvärgbandmask, säger Arne Söderberg, som samordnar SVA:s arbete med stora rovdjur, i ett pressmeddelande.

Det var elva hanar och åtta honor som fälldes under licensjakten. Enligt SVA har två av honorna fött ungar, det har troligen skett under den senaste valpningsperioden förra året. 
SVA har kunnat konstatera att två av de undersökta vargarna hade skabb.   

De missbildningar som hittades på fem av vargarna var:

– kryptorkid (enkelsidigt) på varg fälld i Dalarnas län.
– kotmissbildning i korsryggen på varg fälld i Gävleborgs län.
– lindriga bettfel framtänder på varg fälld i Västra Götalands län.
– kryptorkid (enkelsidigt) och kraftigt överbett på varg fälld i Värmlands län.
– missformad njure (lindrig förändring) på varg fälld i Örebro län.  

Med kryptorkid menas att en testikel är kvar i bukhålan. Det räcker dock att vargen har en fungerande testikel för att den ska vara fertil.
– Vi drar inte några slutsatser om att kryptorkism beror på ”kraftig inavel” utan det kan också vare en ärftlig defekt. Det här är en egenskap som man kan ärva vidare utan att det är fråga om inavel. Vi gör alltså ingen bedömning av om de här missbildningarna är ett resultat av inavel, säger Olov Andersson, informationschef på SVA, och förklarar att SVA inte har uppdraget att dra sådana slutsatser.  

Det kommer även att göras en ålderbestämning av de fällda vargarna genom tandsnittning. Detta kommer att utföras i år av Matson´s Laboratory i Montana i USA. Dessutom kommer det göras en noggrannare undersökning av skelettet vid Naturhistoriska riksmuseet. 

Samtliga vargar vägde mellan 28 och 49,5 kilo och det var alltså den inrapporterade totalvikten. När SVA får in den flådda djurkroppen vägs den igen.
Efter detta gjorts så såg SVA att det fanns en stor skillnad i viktdifferensen. SVA menar att detta bland annat kan bero på att vissa av de vågar som använts när man vägt totalvikten inte varit rätt kalibrerade.  

Eftersom den jägare som fäller en varg under licensjakten kan behålla skinnet så är det viktigt att skinnet tas bort försiktigt utan att skada djurkroppen i övrigt, detta för att SVA ska kunna genomföra sina nödvändiga undersökningar. 
Både SVA och Naturhistoriska riksmuseet informerade jägarna innan jakten om vikten av detta. Jägarna har hörsammat informationen och djurkropparna har tagits bättre om hand i år. 

1 kommentar

  • Nu får ni bestämma er!!
    Artikeln börjar med att 5 vargar var missbildade men artikeln avslutas med att SVA konstaterar att det INTE funnits någon missbildning. BESTÄM er eller är det bara SVAMMEL

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser