UPPDATERAD: EXTRA: Beslut om skyddsjakt på varg i Idre

IDRE(JJ). Länsstyrelsen i Dalarna har tagit beslut om att det blir skyddsjakt på en varg i området kring Idre. Samebyn har ansökt om skyddsjakt på grund av att vargen upphåller sig inom renskötselområdet.

Det är länsstyrelsen som kommer genomföra skyddsjakten, eller av personal som myndigheten utser, eller av samebyn om vargen observeras och läge uppkommer.
Länsstyrelsen har beslutat att jakten får bedrivas med hjälp av helikopter – under förutsättning att pilot, skytt och eventuell bisittare har dokumenterad erfarenhet från verksamheten. 

Det skall utses två jaktledare, en från samebyn och en av länsstyrelsens personal.
Jakten påbörjas först om och efter det att vargen varit synlig, observationen ska också vara gjord i ett sådant område där helikopter kan användas för jakten.

Den bedömning som länsstyrelsen gör är att vargen är etablerad i området, detta grundar man på att spillning från samma individ hittats från september förra året och fram till maj i år.

Man bedömer även att det finns risk för att fler skador uppkommer, detta eftersom minst två renar dödats av varg under maj och juni månad. Den första attacken skedde av den stationära vargen och den andra attacken har skett i åretruntmarkerna.

Eftersom vargen är av skandinavsikt ursprung så bedömer länsstyrelsen att jakt inte nämvärt kommer att försämra artens bevarandestatus.
Beslutet gäller fram till och med klockan 12.00 den 7 juli år 2011.

Text: Göran Persson

Fotnot: Se även notis den 22/6.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser