Untorparn till HD

Orsa (JJ) Det uppmärksammade målet när den legendariske björnen Untorparn sköts norr om Orsa fortsätter att vandra genom landets rättsinstanser.

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Tillståndet gäller dock endast om det som i gärningsbeskrivningen läggs de tilltalade till last innefattar ett straffbart handlande.Kort sagt; högsta domstolen ska avgöra om Naturvårdsverket hade rätt att förbjuda jakt vid åtel. I övrigt förklarar högsta domstolen målet vilande.
Åteljakt
Untorparn sköts i augusti 2001 och fem jägare åtalades för grovt jaktbrott. Åklagaren hävdade att björnen skjutits vid åtel, vilket var förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter inför jakten 2001. Jägarna dömdes till tre månaders fängslelse av tingsrätten. Hovrätten friade de fem männen och gjorde ett tillägg till domen där man säger att ett oklart rättsläge inte får drabba den enskilde.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser