Undersöker djurlivet i brandhärjad skog

Kungsbacka (JJ) Forskare från Grimsö har under hösten inventerat djurlivet i det stora brandfältet i Västmanland och sett att djurlivet så sakta börjar återkolonisera området, rapporterar SLU i ett pressmeddelande.

Det 15 000 hektar stora brandområdet i Västmanland ger ett unikt tillfälle att studera hur faunan påverkas av den storskaliga störningen. Forskare från SLU i Grimsö har under hösten inventerat fåglar och smågnagare i den brända skogen och är förvånade att fåglar dröjt sig kvar i området trots förlusten av levande biomassa.

– Under en fågelinventering i november har man konstaterat närvaro av över 20 olika fågelarter inklusive flera mesar, hackspettar och även enstaka tjädrar. Man kan dock räkna med att antalet arter och individer kommer att minska under vintern, säger docent Grzegorz Mikusinski

Inventeringen kommer att upprepas i mitten av februari och senare kommer även den häckande fågelfaunan att följas upp.

Även smågnagarsamhället har inventerats av forskare från Grimsö. Professor Petter Kjellander som varit delaktig i försöket konstaterar att särskilt mössen förekom i stor mängd men även sorkar och enstaka näbbmöss uppenbarligen vandrat in i området eller kanske överlevt själva branden. Antalet fångade individer var stort, men mindre än hälften jämfört med den parallella inventeringen i obränd skog.

Under inventeringarna har man dessutom upptäckt färska spår efter flera olika stora däggdjur som älg, rådjur, kronhjort, varg, räv, skogshare och ekorre i området. Forskarna på Grimsö hoppas att flera långsiktiga ekologiska undersökningar i den brända skogen kommer att ge helt ny och användbar kunskap.

Detta skriver SLU i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Annonser