Två vargar rör sig i Skåne

Skåne (JJ) En av länsstyrelsens inventeringskameror fångade en varg på bild vid Killeberg på förmiddagen torsdagen den 3 november. Bara några timmar senare samma dag uppmärksammades och fotograferades en varg av flera privatpersoner i närheten av Näsum, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bilden togs i Killebergstrakten. Tiden visar att bilden togs 3 november, kl 9.44 av Länsstyrelsens fasta viltkameror. Kort efteråt gjordes observationer av en varg i Näsum, mer än fem mil därifrån. Foto: Länsstyrelsen Skåne

– Avståndet mellan observationerna är mer än fem mil, så det är ingen tvekan om att det rör sig om två olika individer. Det här bekräftar vad vi tidigare har noterat. Vargen som under den senaste tiden observerats i gränstrakterna mot Blekinge har rört sig öppet under dagtid, ett helt annat beteende än den skygga varg som kallas Snapphanen, säger Nils Carlsson, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

– Vargen vid Killeberg skulle mycket väl kunna vara Snapphanen som under flera år har dykt upp i denna trakt, medan vargen i Näsum är en ny individ. Värt att notera är att ingen av vargarna gjort sig känd för att orsaka skada på tamboskap, säger Nils Carlsson.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser