Två män dömda för jaktbrott

Kalix (JJ) Två män, 46 och 49 år, har dömts till dagsböter för jaktbrott efter att ha jagat på annans jaktmark utan jakträtt hösten 2015.

46-åringen ordnade det praktiska, 49-åringen kom från Småland och betalade 1 500 kronor  för att jaga älg.

I tingsrätten sa 46-åringen att han inte behövde tillstånd för jakten, eftersom han är same och uppvuxen i renskötarfamilj.

Tingsrätten säger att det inte gäller, då han inte är medlem i en sameby och då han inte kunnat visa att han har jakträtt grundad i urminnes hävd.

49-åringen anses ha varit grovt oaktsam då han jagade utan att försäkra sig om jakträtt.

46-åringen döms till 70 dagsböter på 100 kronor, totalt 7 000 kronor och 49-åringen till 30 dagsböter på 130 kronor, totalt 3 900 kronor, rapporterar Norrländska Socialdemokraten.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser