Två björnar skjutna under skyddsjakt

Umeå (JJ) Natten mot torsdag 24 maj sköts två björnar på kalfjällsområdet kring Fiskonfjället i Vilhelmina kommun. Jakten genomfördes som skyddsjakt med tillstånd från Naturvårdsverket. Det var kring midnatt som några renägare från samebyn spårade upp tre björnar och fällde två av dem. Den tredje undkom genom att ta sig ner till barmarksområden. De fällda björnarna har fraktats till polisen för omhändertagande.

Naturvårdsverket gav tillstånd till skyddsjakt på de tre björnarna på onsdagseftermiddag efter samråd med Länsstyrelsen. Sådant tillstånd kan ges enligt jaktlagsstiftningen. En förutsättning är att björnen ska ha orsakat skada eller åstadkommit uppenbar olägenhet för rennäringen. 

Snabb och effektiv jakt
– Jakten får bedrivas av fem namngivna renägare under en veckas tid och de får använda skoter för att kunna genomföra jakten snabbt och effektivt, säger jakthandläggare Margareta Sjögren. 
Jaktområdet är kalvningsland för renar vid Autjoklimpen, Fiskonfjället och Rukkesvardo, Vilhelmina kommun. Där finns ett stort antal renar och många har kalvar eller är på väg att kalva. Vilhelmina södra sameby ansökte i tisdags om tillstånd till skyddsjakten.
Länsstyrelsens fältpersonal genomförde besiktningar som visade att björnarna under några dagar varit bland renar och dödat ett antal renkalvar. 
– Nattetid, när snön är lite hårdare, verkar de ha gått upp på kalfjället och under dagtid har de förmodligen uppehållit sig nere i skogen mellan Kultsjön och Autjoklimpen/Fiskonfjället, säger naturbevakare Ulf Selin. 

Renarnas kalvningstid

Läget för rennäringen i Västerbotten är bekymmersamt efter en vinter då betesförhållandena varit synnerligen svåra. Renarna befinner sig just nu samlade inom kalvningslanden och kalvning pågår sedan några veckor.
Risken för omfattande skador och olägenheter på rennäringen är stor i och med att björnarna tar renkalvar och stör kalvningsron i området. 
– Det faktum att de aktuella björnarna hade orsakat upprepad skada och olägenhet för rennäringen och att de befann sig ovan odlingsgränsen där vi i den regionala förvaltningsplanen för björn säger att björntätheten och antalet honor ska minska, gjorde att vi kunde ta ett snabbt beslut om skyddsjakt, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. 

Problemdjur tas om hand
Björnstammens utveckling i Sverige och Västerbotten har varit positiv och stammen är inte längre hotad. Skyddsjakt på enstaka djur i riskområden står därmed inte i strid med möjligheten att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus.
 Det framgår dessutom av den regionala förvaltningsplanen för björn i länet att problembjörnar som dyker upp i olika sammanhang, t.ex. i renarnas kalvningsland, måste tas om hand snabbt och effektivt. Det kan ske antingen genom skrämselåtgärder eller genom avlivning.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser