Två björnar skjutna under skyddsjakt

Umeå (JJ) Natten mot torsdag 24 maj sköts två björnar på kalfjällsområdet kring Fiskonfjället i Vilhelmina kommun. Jakten genomfördes som skyddsjakt med tillstånd från Naturvårdsverket. Det var kring midnatt som några renägare från samebyn spårade upp tre björnar och fällde två av dem. Den tredje undkom genom att ta sig ner till barmarksområden. De fällda björnarna har fraktats till polisen för omhändertagande.

Naturvårdsverket gav tillstånd till skyddsjakt på de tre björnarna på onsdagseftermiddag efter samråd med Länsstyrelsen. Sådant tillstånd kan ges enligt jaktlagsstiftningen. En förutsättning är att björnen ska ha orsakat skada eller åstadkommit uppenbar olägenhet för rennäringen. 

Snabb och effektiv jakt
– Jakten får bedrivas av fem namngivna renägare under en veckas tid och de får använda skoter för att kunna genomföra jakten snabbt och effektivt, säger jakthandläggare Margareta Sjögren. 
Jaktområdet är kalvningsland för renar vid Autjoklimpen, Fiskonfjället och Rukkesvardo, Vilhelmina kommun. Där finns ett stort antal renar och många har kalvar eller är på väg att kalva. Vilhelmina södra sameby ansökte i tisdags om tillstånd till skyddsjakten.
Länsstyrelsens fältpersonal genomförde besiktningar som visade att björnarna under några dagar varit bland renar och dödat ett antal renkalvar. 
– Nattetid, när snön är lite hårdare, verkar de ha gått upp på kalfjället och under dagtid har de förmodligen uppehållit sig nere i skogen mellan Kultsjön och Autjoklimpen/Fiskonfjället, säger naturbevakare Ulf Selin. 

Renarnas kalvningstid

Läget för rennäringen i Västerbotten är bekymmersamt efter en vinter då betesförhållandena varit synnerligen svåra. Renarna befinner sig just nu samlade inom kalvningslanden och kalvning pågår sedan några veckor.
Risken för omfattande skador och olägenheter på rennäringen är stor i och med att björnarna tar renkalvar och stör kalvningsron i området. 
– Det faktum att de aktuella björnarna hade orsakat upprepad skada och olägenhet för rennäringen och att de befann sig ovan odlingsgränsen där vi i den regionala förvaltningsplanen för björn säger att björntätheten och antalet honor ska minska, gjorde att vi kunde ta ett snabbt beslut om skyddsjakt, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. 

Problemdjur tas om hand
Björnstammens utveckling i Sverige och Västerbotten har varit positiv och stammen är inte längre hotad. Skyddsjakt på enstaka djur i riskområden står därmed inte i strid med möjligheten att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus.
 Det framgår dessutom av den regionala förvaltningsplanen för björn i länet att problembjörnar som dyker upp i olika sammanhang, t.ex. i renarnas kalvningsland, måste tas om hand snabbt och effektivt. Det kan ske antingen genom skrämselåtgärder eller genom avlivning.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser