Troligt vargangrepp på två hundar i Stockholms län!

STOCKHOLMS LÄN(JJ). Två hundar i Stockholms län har troligen angripits av varg. Den ena hunden fick skador och den andra har inte återfunnits. Båda hundarna hade rymt från en hundgård utanför Brottby i norra delen av länet.

Hundarna rymde den 25 mars och därefter återvände en hund som hade skador på ryggen. 
Enligt länsstyrelsens besiktningsman är hundens skador typiska för vargangrepp. 
Dessutom har man kunnat se att vargtiken i Rialareviret befunnit sig i området då angreppet ska ha inträffat. 

– Det som hänt är beklagligt och jag har stor förståelse för att hundägaren är förtvivlad. Samtidigt vet vi att närhet till husse eller matte är det bästa skyddet mot angrepp från varg och att ungefär hälften av alla hundar av jakthundsras intresserat följer vargspår om de stöter på dem, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman i en kommentar på länsstyrelsens hemsida.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser