Troligen stopp för skyddsjakt på kajor i Falköping

FALKÖPING(JJ). På kommunstyrelsens nästa möte i Falköping så tas troligen ett beslut om ett stopp för skyddsjakten på kajor. Kommunalrådet Ulf Eriksson tycker inte att skyddsjakten haft någon effekt.

Under senare år har antalet kajor ökat i trakten. Företagarna har krävt skyddsjakt och för två år sedan gick kommunalrådet med på detta, resultatet har dock inte varit så märkbart.
– Det beror väl på hur många som skjuter. Jag trodde kommunens tjänstemän skulle lösa detta på ett bra sätt genom att prata med oss företagare. Tyvärr blev det inte så, säger Kjell Bertilsson till Sveriges Radio P4 Skaraborg.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser