Totalt 49 björnar påskjutna i Jämtlands län

JÄMTLANDS LÄN(JJ). I dag cirka klockan 12.33 uppgav länsstyrelsen i Jämtlands län för Jaktjournalen att det återstod 41 björnar i länet. Totalt har därmed 49 björnar påskjutits i länet. I dag på morgonen har det fällts två björnar, en i Bräcke kommun och en i Strömsunds kommun. Under lördagen sköts det två björnar i Krokoms kommun.

Totalt får det skjuts 90 björnar innan jakten stoppas, det handlar om 45 djur söder om E14 och lika många djur norr om vägen. 
Efter att man nyligen gjort eftersök av två påskjutna björnar, som påsköts den 2 och 3 september, har dessa två djur påförts kvoten igen.

Återstående tilldelning var cirka klockan 12.33 i dag:

– I område ett söder om E14: 27 björnar
– I område två norr om E14: 14 björnar.

Fotnot: Observera att dessa uppgifter redan kan ha förändrats!
För att kontrollera länsstyrelsens telefonsvarare ring 063 – 12 63 12, den är aktiv under björnjakten och uppdateras dagligen och senast klockan 22.00.

AKTUELLT

Annonser