Totalstopp på vargjakt i Dalarna

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu prövat de två besluten om licensjakt på varg i Dalarna och bedömer att länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen. Det innebär att den planerade licensjakten på varg i Dalarna inte kan genomföras, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige då antalet vargar överstiger länets miniminivå. Värmland, Örebro och Dalarna har fattat beslut om att genomföra licensjakt och besluten har överklagats till Naturvårdverket. Vad gäller Värmland och Örebro så gav Naturvårdsverket klartecken men jakten stoppades sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad i väntan på prövning. Naturvårdsverket har nu prövat besluten för Dalarna.

─ De överklaganden som vi har fått in är väl genomarbetade och vi har prövat samtliga delar i länsstyrelsens båda beslut. Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.

De fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas är att jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus på vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strikt kontrollerade former.

Naturvårdsverket bedömer att Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om licensjakt på varg uppfyller kriterierna om selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden. Däremot har länsstyrelsen i sina beslut inte visat att det saknas annan lämplig lösning, att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras och att uttaget ska vara i begränsad mängd. Syftet med licensjakten är inte heller tillräckligt tydligt.

Dessa överklagade
De organisationer som överklagat besluten om licensjakt på varg i Dalarna är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen i ett gemensamt överklagande samt Wolf Association Sweden och Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser