Torsten Larsson årets våtmarksstipendiat

Våtmarksfondens och Ragn-Sells våtmarksstipendium delas i år ut den 23 maj klockan 16.30 vid Naturens Hus vid Bergianska trädgården i Stockholm. Stipendiet delas ut varje år och är på 25000 kronor, ett av vårt lands mest prestigefyllda miljöpris. Det är instiftat av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells. Stipendiet kommer att delas ut av Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg.

Ett pris av högsta värde
Våtmarksstipendiet är ett erkännande till person eller organisation som ”utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité”. Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells delar varje år ut stipendiet för att stimulera återskapandet av våtmarker.
Stipendiet som delats ut sedan 2002 har premierat de okända ”våtmarksarbetarna” som med stort engagemang återskapat mycket värdefulla våtmarker av högsta kvalité, främst för fåglar. Dessa ”arbetare” är lysande exempel på vad envist, effektivt arbete, hög biologisk, teknisk och ekonomisk kompetens kan åstadkomma för våra livsviktigaste tillgångar, våtmarkerna.  

Torsten Larsson en värdig stipendiat
Torsten har varit ansvarig för de internationella kontakterna på Naturvårdsverket (SNV) vilket Sverige haft mycket glädje av när det gäller vårmarksbiotopernas bevarande. I organisationer som Wetlands International, Bird Life och Ramsar kommissionen har Torsten haft möjlighet att göra Sveriges röst hörd och ofta med gott resultat till gagn för våtmarkerna och dess fauna.
Han har också varit engagerad för SNV vid återskapandet av Hornborgarsjön, mest känd för sin trandans under vår och höst. Torsten har också varit en respekterad ledamot av WWF´s naturvårdskommitté. Den hotade fjällgåsen har också stått på hans meritlista för det aktiva arbete som SNV gjort för denna arts bevarande i Sverige.
Han är också en av de viktigaste personerna som medverkat till Angarnsjöns återskapande och restaureringar. Denna sjö är en av vårt lands förnämsta fågelsjöar belägen alldeles norr om Stockholm. Torsten är känd för sin vilja att genomföra alla uppdrag med effektivitet och hög ambitionsnivå.
Tidigare stipendiater finns på fondens hemsida www.vatmarksfonden.com.

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Annonser