Tillstånd för skyddsjakt på sångsvan

Malmö (JJ) Länsstyrelsen Skåne ger en markägare i Vellinge kommun tillstånd att skjuta tre sångsvanar för att skrämma bort flockar av sångsvan från markerna. Att ge tillstånd för skyddsjakt av sångsvan är en ovanlig åtgärd.

– Skyddsjakt är en sista åtgärd, som man kan vidta när man försökt lösa problemen på annat sätt. I det här fallet har markägaren arbetat med förebyggande insatser och skrämselåtgärder. Men problemen kvarstår. Stora flockar med sångsvan orsakar stora skador växande grödor, berättar länsassessor Eva Johansson på Länsstyrelsen Skåne.
 
Sångsvan har ökat i antal under senare år och har en gynnsam bevarandestatus i hela landet. Länsstyrelsen Skåne anser därför att det i det här fallet är befogat med en begränsad skyddsjakt på sångsvan, som komplement till redan vidtagna skadeförebyggande åtgärder.
 
Skyddsjakten gäller för tre sångsvanar till och med 30 maj under följande villkor:

·  Jakten ska ske i skrämselsyfte. Endast en sångsvan åt gången får skjutas och effekten ska därefter    utvärderas innan ytterligare sångsvan får fällas.

·  Jakten får endast omfatta fåglar som befinner sig på marken och endast ungfåglar (gråa fåglar).
 
·  Jakträttshavaren ska ha lämnat sitt medgivande till jakten. Vid jakten ska markägaren särskilt se till att fågel av arten mindre sångsvan inte fälls.

· Jakten ska begränsas till besådda fält där svanarna börjat slå sig ned och där det finns risk för skada.

AKTUELLT

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Annonser