Tillstånd för skyddsjakt på sångsvan

Malmö (JJ) Länsstyrelsen Skåne ger en markägare i Vellinge kommun tillstånd att skjuta tre sångsvanar för att skrämma bort flockar av sångsvan från markerna. Att ge tillstånd för skyddsjakt av sångsvan är en ovanlig åtgärd.

– Skyddsjakt är en sista åtgärd, som man kan vidta när man försökt lösa problemen på annat sätt. I det här fallet har markägaren arbetat med förebyggande insatser och skrämselåtgärder. Men problemen kvarstår. Stora flockar med sångsvan orsakar stora skador växande grödor, berättar länsassessor Eva Johansson på Länsstyrelsen Skåne.
 
Sångsvan har ökat i antal under senare år och har en gynnsam bevarandestatus i hela landet. Länsstyrelsen Skåne anser därför att det i det här fallet är befogat med en begränsad skyddsjakt på sångsvan, som komplement till redan vidtagna skadeförebyggande åtgärder.
 
Skyddsjakten gäller för tre sångsvanar till och med 30 maj under följande villkor:

·  Jakten ska ske i skrämselsyfte. Endast en sångsvan åt gången får skjutas och effekten ska därefter    utvärderas innan ytterligare sångsvan får fällas.

·  Jakten får endast omfatta fåglar som befinner sig på marken och endast ungfåglar (gråa fåglar).
 
·  Jakträttshavaren ska ha lämnat sitt medgivande till jakten. Vid jakten ska markägaren särskilt se till att fågel av arten mindre sångsvan inte fälls.

· Jakten ska begränsas till besådda fält där svanarna börjat slå sig ned och där det finns risk för skada.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser