Tillstånd för skyddsjakt från kronholmar i Gävleborg

NORDANSTIG(JJ). Länsstyrelsen har beviljat 19 personer tillstånd att bedriva skyddsjakt på gråsäl från kronholmar i Gävleborg.

Det är endast från kronholmar, där jakt efter mink och sjöfågel är tillåten, som jägarna får bedriva skyddsjakten. Efter Gävleborgs kust finns det också flera reservat där man inte får bedriva jakt.

De personer som fått tillståndet får dock inte automatiskt rätt att jaga säl från båt, detta måste Naturvårdsverket i sådant fall ge tillstånd för.

Skyddsjakten startade den 16 april och pågår fram till den 31 december.
Det här rapporterar Sundsvalls Tidning.

Fotnot: Kronholmar är benämningen på de holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser