Tillstånd för skyddsjakt från kronholmar i Gävleborg

NORDANSTIG(JJ). Länsstyrelsen har beviljat 19 personer tillstånd att bedriva skyddsjakt på gråsäl från kronholmar i Gävleborg.

Det är endast från kronholmar, där jakt efter mink och sjöfågel är tillåten, som jägarna får bedriva skyddsjakten. Efter Gävleborgs kust finns det också flera reservat där man inte får bedriva jakt.

De personer som fått tillståndet får dock inte automatiskt rätt att jaga säl från båt, detta måste Naturvårdsverket i sådant fall ge tillstånd för.

Skyddsjakten startade den 16 april och pågår fram till den 31 december.
Det här rapporterar Sundsvalls Tidning.

Fotnot: Kronholmar är benämningen på de holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser