Tillåter jakt på 3 800 gudingar

Åland (JJ) Ålands landskapsregeringen tillåter vårjakt på guding (ejderhanar) runt Åland. Totalt får 3 800 fåglar fällas.

Fågeljakten på Åland har kritiserats från EU men traditionen är djupt rotad och även i år ser det ut att bli vårjakt på gudingar. Landskapsregeringen har beslutat att 3 800 gudingar får fällas mellan 1 och 20 maj.

Anledningen att man jagar ejderhannar på våren i området är för att populationen inte uppehåller sig runt Åland under ordinarie jakttid på hösten.

Landskapsregeringen kallar jakten för Undantagsjakt i riktlinjerna för jakten skriver de följande:

Undantagsjakt beviljas genom personliga tillstånd där antalet hanar av ejder som får fällas per dag och jakttiderna anges. Den personliga dagskvoten är två ejdrar per jägare och dag, och den totala kvoten om 3.800 fåglar, med beaktande av att en viss avlysningsdifferens kan uppkomma.

Dessutom skall tillståndet innehålla en karta över de platser som landskapsregeringen godkänt som skytteplatser. En skytteplats godkänns inte inom de områden som jaktvårdsföreningarna fredat med stöd av 22 och 23 §§ jaktlagen eller fågelskyddsområden som fredats med stöd av 26 § jaktlagen.”

AKTUELLT

Webbradio: ”Vi har ingen regional vargförvaltning”

Gävleborg (JJ) – Problemet är att vi inte har någon regional förvaltning av vargstammen. Det är några få län som ska bära hela det nationella målet. Det säger Jägareförbundets Per Mellström när han kommenterar jägaren Jonas Heimers beslut, att sluta rapportera rovdjur till länsstyrelsen.

Annonser