Tillåt vargjakt!

Malung (JJ) Malungs kommun vill tillåta jakt på varg och lo och ge djurägare bättre ersättningar om de drabbas av rovdjursangrepp. Jakten på varg anser kommunen ska inledas omedelbart eftersom risken för en vargexplosion är överhängande.

Synpunkterna från Malungs kommun redovisas av arbetsutskottet i ett svar på länsstyrelsens förslag till regional förvaltningsplan för de stora rovdjuren.
Länsstyrelsen har föreslagit 25 björnföryngringar, 23 lodjursföryngringar, fyra järvföryngringar och tre till fyra av varg.
Malungs kommun accepterar endast 25 björnföryngringar, 18 av lodjur, fyra av järv och max två föryngringar av varg.
Kommunen förslår även att lodjursjakten ska införas så snart som möjligt för att inte småviltsstammarna helt ska raseras.
Kommunen anser vidare att vargjakten ska tillåtas omgående redan innan etappmålet på 200 vargar uppnåtts. Kommunen anser även att etappmålet ska vara ett slutmål för hela landet.
Kommunen skriver ”När det är känt att vargstammen växer med 30-50 procent om året är det av stor vikt att vargjakt införs redan nu, innan det blir en vargexplosion i landet. Ett införande av jakt torde också öka acceptansen för varg samt minska den eventuellt illegala jakten”, skriver kommunen.
Kommunen anser vidare att de tamdjur som drabbas av rovdjur ska ersättas. Boskap ska ersättas med samma principer som sker med renar och jakthundar ska ersättas enligt Kennelklubbens värderingsprinciper.
När det gäller rovdjursturism anser kommunen att den aldrig kan konkurrera med de värden som världens bästa älgstam genererar.
Malungs kommun avslutar sitt yttrande med ” En levande landsbygd bygger på att människor kan leva och bo där. Stor betydelse för livskvaliteten i Malungs kommun är att människor kan nyttja de värden som naturen ger och dit hör även jakt och djurskötsel”

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser