Test av vildsvinsfällor har startat

Just nu pågår den omdiskuterade testen av vildsvinsfällor. På tre gårdar i Uppsala och Örebro fångas nu vildsvin.

– Hittills har tre vildsvin fångats och obducerats, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. På de djuren fanns inga skador som tydde på att de farit illa, enligt Torsten Mörner, till ATL:s nättidning.

Starten skulle egentligen ha gått i höstas, men djurförsöksetiska nämnden i Uppsala satte käppar i hjulet för det första upplägget.

Bland annat tyckte nämnden att obduktion är ett dåligt sätt att bedöma om vildsvinen far illa i fällorna och de ville också att fällorna skulle övervakas hela tiden.

– Djurförsöksetiska nämnden lade en massa restriktioner kring försöket. Bland annat att vi skulle vittja fällorna varannan timme. Men då blir försöken ganska meningslösa eftersom vi vill se hur fällorna fungerar under verkliga förhållanden där ett vildsvin går i fällan på kvällen och fällan vittjas på morgonen.
De fångade vildsvinen obduceras enligt internationell standard.

Efter en komplettering gav djurförsöksetiska nämnden tillstånd till en pilotstudie med tre fällor där det ska fångas 36 vildsvin.

Men det är inte tillräckligt för att SVA ska kunna bedöma alla de nio fällor som tillverkarna ansökt om typgodkännande av. Därför har SVA skickat in en ny ansökan som djurförsöksetiska nämnden ska ta ställning till på sitt möte den 29 januari.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser