Test av vildsvinsfällor har startat

Just nu pågår den omdiskuterade testen av vildsvinsfällor. På tre gårdar i Uppsala och Örebro fångas nu vildsvin.

– Hittills har tre vildsvin fångats och obducerats, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. På de djuren fanns inga skador som tydde på att de farit illa, enligt Torsten Mörner, till ATL:s nättidning.

Starten skulle egentligen ha gått i höstas, men djurförsöksetiska nämnden i Uppsala satte käppar i hjulet för det första upplägget.

Bland annat tyckte nämnden att obduktion är ett dåligt sätt att bedöma om vildsvinen far illa i fällorna och de ville också att fällorna skulle övervakas hela tiden.

– Djurförsöksetiska nämnden lade en massa restriktioner kring försöket. Bland annat att vi skulle vittja fällorna varannan timme. Men då blir försöken ganska meningslösa eftersom vi vill se hur fällorna fungerar under verkliga förhållanden där ett vildsvin går i fällan på kvällen och fällan vittjas på morgonen.
De fångade vildsvinen obduceras enligt internationell standard.

Efter en komplettering gav djurförsöksetiska nämnden tillstånd till en pilotstudie med tre fällor där det ska fångas 36 vildsvin.

Men det är inte tillräckligt för att SVA ska kunna bedöma alla de nio fällor som tillverkarna ansökt om typgodkännande av. Därför har SVA skickat in en ny ansökan som djurförsöksetiska nämnden ska ta ställning till på sitt möte den 29 januari.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser