Tärnajägare avbryter samarbetet med polisen

Tärna jaktvårdskrets bildade 1999 en eftersökspool och har under åren utbildat eftersöksekipage för bland annat eftersök på trafikskadat vilt. Poolen har under många år nyttjats av polisen i Västerbotten. På grund av att ersättningar utgått för terrängfordon och allmänt låga ersättningsnivåer har jägarna i Tärna beslutat att avbryta samarbetet med Polisen.

Tärnajägarna skriver i ett brev till Polismyndigheten i Västerbotten : From 2010-01-01 har nya riktlinjer utarbetats där ersättningsnivåerna för eftersöksekipagen kraftigt försämrats. Det gäller även den ersättning som gällt vid användandet av terrängfordon som har utgått, och det är ett nödvändigt hjälpmedel i norra Sverige. Vilket är anmärkningsvärt.
En rimlig ersättning borde utgå beräknat utifrån indexuppräkningen av Naturvårdsverkets NFS föreskrifter 2002:18 35:e paragraf. Med de ersättningsnivåer som gäller efter 2010-01-01 ser vi ingen möjlighet att forstsättningsvis bistå Polisen vid eftersök av trafikskadat vilt.
Poolen ha därför beslutat att efter 2010-07-01 avbryta samarbeter med Polisen.
Kontaktpersoner för eftersökspoolen i Tärna är Sven Gustav Svedensjö och Bengt Göran Burman.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser