Tar fram metod för att beräkna kostnader för vildsvinsskador

Det ska tas fram en metod för att inventera de ekonomiska förlusterna som orsakats av vildsvin på jordbruksgrödor. Det är Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation som fått uppdraget.

Meningen är att Viltskadecenter ska driva ett pilotprojekt som delats upp i flera delmoment. Det handlar bland annat om att utveckla ett fältprotokoll som ska kunna användas när man inventerar skador, samt testa och utveckla inventeringsmetodiken i de fyra försökslänen Örebro, Sörmland, Skåne och Kronoberg.

För att man ska kunna genomföra projektet så behöver man hjälp med rapporter från de som fått skador på sin gröda av vildsvin. De skador som besiktigas väljs ut slumpvis, därför kommer inte alla skador att besiktigas. Det här rapporterar Skogsaktuellt.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser