Tar fram metod för att beräkna kostnader för vildsvinsskador

Det ska tas fram en metod för att inventera de ekonomiska förlusterna som orsakats av vildsvin på jordbruksgrödor. Det är Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation som fått uppdraget.

Meningen är att Viltskadecenter ska driva ett pilotprojekt som delats upp i flera delmoment. Det handlar bland annat om att utveckla ett fältprotokoll som ska kunna användas när man inventerar skador, samt testa och utveckla inventeringsmetodiken i de fyra försökslänen Örebro, Sörmland, Skåne och Kronoberg.

För att man ska kunna genomföra projektet så behöver man hjälp med rapporter från de som fått skador på sin gröda av vildsvin. De skador som besiktigas väljs ut slumpvis, därför kommer inte alla skador att besiktigas. Det här rapporterar Skogsaktuellt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser