Svinpest kan drabba även Sverige

UPPSALA(JJ). SVA anser att svinpest är en verklig risk även för den svenska svinpopulationen. Den 12 maj anordnar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett första seminarium om klassisk och afrikans svinpest. Det blir en seminarieserie för både inbjudna och egen personal.

Senast klassisk svinpest påvisades i Sverige var år 1944. Afrikans svinpest har aldrig hittats i landet. 
I länder som exempelvis Slovakien och Ungern har det inträffat utbrott av svinpest. 
Den afrikanska svinpesten har nu fått fäste även i Ryssland. Inom EU är det bara Sardinien som rapporterat fall. 
Seminarieserien, samt laboratorieövningen, kan genomföras tack vare medel från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Marianne Elvander, Statsepizootolog på SVA, skriver på SVA:s hemsida att en trolig smittkälla är att infekterat matavfall använts för att utfodra grisar.
Vidare konstaterar Elvander att det är oroande att Afrikansk svinpest finns längs gränsen till de nordiska och baltiska länderna, samt att man inte verkar ha smittspridningen under kontroll.

Källa: www.sva.se

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser