Svinpest kan drabba även Sverige

UPPSALA(JJ). SVA anser att svinpest är en verklig risk även för den svenska svinpopulationen. Den 12 maj anordnar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett första seminarium om klassisk och afrikans svinpest. Det blir en seminarieserie för både inbjudna och egen personal.

Senast klassisk svinpest påvisades i Sverige var år 1944. Afrikans svinpest har aldrig hittats i landet. 
I länder som exempelvis Slovakien och Ungern har det inträffat utbrott av svinpest. 
Den afrikanska svinpesten har nu fått fäste även i Ryssland. Inom EU är det bara Sardinien som rapporterat fall. 
Seminarieserien, samt laboratorieövningen, kan genomföras tack vare medel från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Marianne Elvander, Statsepizootolog på SVA, skriver på SVA:s hemsida att en trolig smittkälla är att infekterat matavfall använts för att utfodra grisar.
Vidare konstaterar Elvander att det är oroande att Afrikansk svinpest finns längs gränsen till de nordiska och baltiska länderna, samt att man inte verkar ha smittspridningen under kontroll.

Källa: www.sva.se

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser