Sveriges Radio köpte undersökning om varg

Kungsbacka (JJ) Uppdaterad. Fyra lokalradiostationer har kostat på undersökningar om vargens vara eller inte vara.

Sveriges Radio Gävleborg har låtit göra en opinionsundersökning om varg. Foto: Gettyimages

Drygt 4 000 personer i åldrarna 18 till 79 år har tillfrågats i de fyra länen. Undersökningen är bekostad av Sveriges Radio och utförd av Novus.

Så här redovisas resultatet:

Gävleborg: 40 procent av de tillfrågade tycker att antalet vargar är bra. 11 procent tycker att det borde finnas fler och 28 procent att de borde vara färre.

Värmland: 36 procent av personerna som svarat i undersökningen vill ha färre vargar. 13 procent vill ha fler och 37 procent tycker att det lagom med dagens antal.

Dalarna: 41 procent uppges vara nöjda med det antal vargar länet har idag. 12 procent vill ha fler vargar och 31 procent av de tillfrågade vill ha färre vargar.

Örebro: 44 procent tycker att stammen är lagom stor idag. 15 procent vill ha fler vargar och 21 procent färre vargar.

AKTUELLT

Webbradio: ”Vi har ingen regional vargförvaltning”

Gävleborg (JJ) – Problemet är att vi inte har någon regional förvaltning av vargstammen. Det är några få län som ska bära hela det nationella målet. Det säger Jägareförbundets Per Mellström när han kommenterar jägaren Jonas Heimers beslut, att sluta rapportera rovdjur till länsstyrelsen.

Annonser