”Sverige ska besluta om rovdjursförvaltningen. Inte EU”

EU-kommissionen har i dag tagit ett formellt beslutet om att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Sverige. Detta då man anser att Sverige inte har följt EU:s regelverk när det gäller licensjakten på varg. Ett sådant förfarande sker i flera steg och kan sluta i EU-domstolen.

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, beklagar kommissionens beslut.
– Detta är en inrikesfråga som vi bäst kan hantera utan EU:s inblandning. EU är inte rätt forum när det gäller förvaltningen av den svenska vargen. En viktig hörnsten i Alliansens rovdjurspolitik är att ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt och med lokalt inflytande. Detta är något som länge har efterfrågats, säger Bengt-Anders Johansson (M).  
Alliansregeringens ambition är att Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.  Den samlad rovdjurspolitik har slagits fast i proposition 2008/09:210 ”En ny rovdjursförvaltning” som presenterades av regeringen i maj 2009. Kommissionens beslut riskerar att underminera den svenska rovdjurspolitiken, anser Bengt-Anders Johansson (M).

– Man måste se hela rovdjursförvaltningen och inte bryta ut en art eftersom den då blir missvisande.   Alliansens rovdjurspolitik innebär att Alliansen står upp för rovdjuren samtidigt som man driver en politik där friluftsliv och jakt ska kunna samexistera med livskraftiga rovdjursstammar.
– Det skall  råda balans mellan växtfoder, bytesdjur, rovdjur och mänskliga aktiviteter och det är den balansen vi tar ansvar för. En trovärdig rovdjurspolitik kräver även åtgärder som ökar accep­tansen för rovdjuren och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger Bengt-Anders Johansson.  
Idag presenterade regeringen åtgärder för att stärka vargstammen som innebär tillförsel av nya vargar.
– Det är viktigt att vi har en genetiskt frisk vargstam och därför välkomnar jag regeringens beslut idag, avslutar Bengt-Anders Johansson.

AKTUELLT

Annonser