”Sverige ska besluta om rovdjursförvaltningen. Inte EU”

EU-kommissionen har i dag tagit ett formellt beslutet om att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Sverige. Detta då man anser att Sverige inte har följt EU:s regelverk när det gäller licensjakten på varg. Ett sådant förfarande sker i flera steg och kan sluta i EU-domstolen.

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, beklagar kommissionens beslut.
– Detta är en inrikesfråga som vi bäst kan hantera utan EU:s inblandning. EU är inte rätt forum när det gäller förvaltningen av den svenska vargen. En viktig hörnsten i Alliansens rovdjurspolitik är att ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt och med lokalt inflytande. Detta är något som länge har efterfrågats, säger Bengt-Anders Johansson (M).  
Alliansregeringens ambition är att Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.  Den samlad rovdjurspolitik har slagits fast i proposition 2008/09:210 ”En ny rovdjursförvaltning” som presenterades av regeringen i maj 2009. Kommissionens beslut riskerar att underminera den svenska rovdjurspolitiken, anser Bengt-Anders Johansson (M).

– Man måste se hela rovdjursförvaltningen och inte bryta ut en art eftersom den då blir missvisande.   Alliansens rovdjurspolitik innebär att Alliansen står upp för rovdjuren samtidigt som man driver en politik där friluftsliv och jakt ska kunna samexistera med livskraftiga rovdjursstammar.
– Det skall  råda balans mellan växtfoder, bytesdjur, rovdjur och mänskliga aktiviteter och det är den balansen vi tar ansvar för. En trovärdig rovdjurspolitik kräver även åtgärder som ökar accep­tansen för rovdjuren och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger Bengt-Anders Johansson.  
Idag presenterade regeringen åtgärder för att stärka vargstammen som innebär tillförsel av nya vargar.
– Det är viktigt att vi har en genetiskt frisk vargstam och därför välkomnar jag regeringens beslut idag, avslutar Bengt-Anders Johansson.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser