Sverige älgtätast i världen

Kungsbacka (JJ) Flera skötselområden i södra Sverige avslutade jakten tidigare än planerat och klarade inte sina avskjutningsplaner, men trots lokalt få älgar har Sverige ändå högst älgtäthet i hela världen.

Sverige i topp när det kommer både till älgtäthet och avskjutning. Arkivfoto: Per Jonson.

Det är Skogsforsk, svenska skogsbrukets forskningsinstitut, som tagit fram statistik. I stället för att beräkna älgtätheten per 1 000 hektar har man nu beräknat per en miljon hektar. Detta bara för att enklare kunna jämföra med andra länders älgtäthet.

Enligt undersökningen ligger den svenska älgtätheten i genom snitt på cirka 350 000 älgar och 29 miljoner hektar skogsmark (12 000 älgar/en miljon hektar). I Norge är siffran cirka 10 770 älgar per en miljon hektar och de hamnar på andra plats i undersökningen. Därefter kommer de baltiska länderna som också har en relativt tät älgpopulation.

Vad gäller älgavskjutning toppar också Sverige enligt Skogsforsk statistik med 3 500 älgar per en miljon hektar, rapporterar Nya Wermlands Tidning.

 

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser