Svenska Jägareförbundets uttalande om varg

Svenska Jägareförbundets årsstämma som hölls i helgen beslutade att göra ett uttalande om vargfrågan.

Vargens påverkan på människors livsmiljö, näringar, vilt och jakt ökar i takt med att stammen växer.

I demokratiskt fattade beslut har Sveriges riksdag bestämt hur stor vår vargstam ska vara.

Svenska Jägareförbundet respekterar detta.

Svenska Jägareförbundet ställer sig dock ytterst frågande till hur demokratiskt fattade beslut skall kunna verkställas då vårt rättssystem visat sig ha allvarliga brister. Resultatet av detta är att vargstammens förvaltning havererat.

En icke förvaltad vargstam har nu visat sig medföra stora konsekvenser också för oss jägare. Jakt har försvårats eller omöjliggjorts i vargtäta områden.

En viltart med så stor påverkan som varg, måste enligt Svenska Jägareförbundet genom förvaltning hållas på lägsta nivå.

Svenska Jägareförbundet vill härmed med kraft understryka sin ståndpunkt:

Så få vargar i Sverige som möjligt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Samarbete över gränserna gav björn

Strömsund (JJ) I morse släppte Ralph Persson, sin plotthund RJ i ett känt björntillhåll i Vimmervattnet. Det blev starten på en lång jakt som buktade över flera jaktlagsgränser. Och även länsgränsen till Västernorrland.

Björnhane bet både jägarna och hunden

Ljusdal (JJ) Det gick riktigt hett till när Erik Söderlund och Axel Wallberg på tisdagen gemensamt fällde en 97-kilos björnhane. Den hann bita och skada både jägarna och en björnhund innan den föll.

Annonser