Svenska Jägareförbundet säger nej till älgjaktsförslag

Jägareförbundets styrelse konstaterar att det finns alldeles för stora brister i regeringens förslag för att man ska kunna acceptera detta. Därför väljer man att avvisa hela förslaget, skriver Svensk Jakt.se

Jägareförbundets hårda kritik mot det nya älgjaktsförslaget beror på många faktorer. Viktiga punkter är att jägarna marginaliserats, folkrörelseperspektivet med ideella insatser har försvunnit helt, viltförvaltningsdelagationen bör få starkare ställning och att älgjakten blir dyrare.

– Styrelsen var enig i sitt beslut. Det finns för mycket saker i förslaget som var oacceptabla, säger ordföranden Torsten Mörner.  
Bakom styrelsens beslut finns också en massiv kritik från länsföreningarna.  

Jägareförbundets har därtill fått två veckors förlängd remisstid. Denna tid kommer förbundet huvudsakligen att använda till ett omfattande förankringsarbete och intern dialog.  

Svenska Jägareförbundet har skickat följande skrivelse till anställda, förtroendevalda och media:
 
Starka reaktioner på förslaget om ny älgförvaltning
Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har vid sitt möte den 13 april 2010 behandlat regeringens utkast till lagrådsremiss om en ny älgförvaltning. Styrelsen konstaterar att utkastet i sin nuvarande form till väsentliga delar är oacceptabelt. Denna uppfattning tydliggörs samtidigt i den massiva kritik som framkommer i länsjaktvårdsföreningarnas remissvar.

Den svenska älgjakten är den viktigaste jakten för merparten av landets närmare 300 000 jägare. Folkrörelseperspektivet och det ideella engagemanget inom älgförvaltningen är framträdande. Förbundsstyrelsen anser att flera delar av förslaget riskerar att i grunden försämra möjligheten till en framgångsrik skötsel av den svenska älgstammen.  
Styrelsens kraftigt negativa syn på förslaget blir utgångspunkten i den fortsatta beredningen av förbundets remissvar. Förankringsprocessen av Jägareförbundets yttrande med länsjaktvårdsföreningarna kommer att fortsätta.
Hans von Essen återkommer snart med ytterligare information till länsjaktvårdsföreningarna.  

Styrelsen
Svenska Jägareförbundet
2010-04-13

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser