Svenska Jägareförbundet säger nej till älgjaktsförslag

Jägareförbundets styrelse konstaterar att det finns alldeles för stora brister i regeringens förslag för att man ska kunna acceptera detta. Därför väljer man att avvisa hela förslaget, skriver Svensk Jakt.se

Jägareförbundets hårda kritik mot det nya älgjaktsförslaget beror på många faktorer. Viktiga punkter är att jägarna marginaliserats, folkrörelseperspektivet med ideella insatser har försvunnit helt, viltförvaltningsdelagationen bör få starkare ställning och att älgjakten blir dyrare.

– Styrelsen var enig i sitt beslut. Det finns för mycket saker i förslaget som var oacceptabla, säger ordföranden Torsten Mörner.  
Bakom styrelsens beslut finns också en massiv kritik från länsföreningarna.  

Jägareförbundets har därtill fått två veckors förlängd remisstid. Denna tid kommer förbundet huvudsakligen att använda till ett omfattande förankringsarbete och intern dialog.  

Svenska Jägareförbundet har skickat följande skrivelse till anställda, förtroendevalda och media:
 
Starka reaktioner på förslaget om ny älgförvaltning
Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har vid sitt möte den 13 april 2010 behandlat regeringens utkast till lagrådsremiss om en ny älgförvaltning. Styrelsen konstaterar att utkastet i sin nuvarande form till väsentliga delar är oacceptabelt. Denna uppfattning tydliggörs samtidigt i den massiva kritik som framkommer i länsjaktvårdsföreningarnas remissvar.

Den svenska älgjakten är den viktigaste jakten för merparten av landets närmare 300 000 jägare. Folkrörelseperspektivet och det ideella engagemanget inom älgförvaltningen är framträdande. Förbundsstyrelsen anser att flera delar av förslaget riskerar att i grunden försämra möjligheten till en framgångsrik skötsel av den svenska älgstammen.  
Styrelsens kraftigt negativa syn på förslaget blir utgångspunkten i den fortsatta beredningen av förbundets remissvar. Förankringsprocessen av Jägareförbundets yttrande med länsjaktvårdsföreningarna kommer att fortsätta.
Hans von Essen återkommer snart med ytterligare information till länsjaktvårdsföreningarna.  

Styrelsen
Svenska Jägareförbundet
2010-04-13

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser