Svenska Jägareförbundet kritiserar höga fällavgifter

Kungsbacka (JJ) Naturvårdsverkets utvärdering kring älgförvaltning som kom förra året har varit på remissrunda. Svenska Jägareförbundet kritiserar i sitt remissvar de på många håll oproportionerligt höga fällavgifterna.

Svenska Jägareförbundet har flera förslag på hur älgförvaltningen kan förbättras och effektiviseras. Arkivfoto: Per Jonson

Svenska Jägareförbundet anser inte att målet om en kostnadseffektiv älgförvaltning uppnåtts. Länsstyrelserna bör ta ut mindre medel för sina egna administrativa kostnader. I remissvaret anger förbundet att Länsstyrelsen kostnader sedan det nya systemet infördes har ökat med 40 procent samtidigt som antalet registreringar minskat med 80 procent.

Förbundet föreslår att fler arbetsuppgifter bör kunna delegeras till viltförvaltningsdelegationerna.

Vidare vill förbundet att den utslagsgivande markägarrösten tas bort i älgförvaltningsgrupperna eftersom den bidrar till att hämma samverkan när målsättningen är den omvända.

Förbundet skriver också att de efterlyser kriterier kring älgstammens kvalitet. I dag tas i regelverket  inte någon hänsyn till skillnader i älgstammens kvalitet mellan olika lokala populationer.

Läs hela förbundets remissvar här>>

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser