Svenska jägare vill ha krav på återkommande skytteträning

Kungsbacka (JJ) SLU håller på att slutsammanställa en stor undersökning om de svenska jägarnas skyttevanor. En av slutsatserna som kan dras är att majoriteten av de tillfrågade vill ha krav på övningsskytte.

Jägarna i studien tränar mer betydligt mer med hagel än kula. Arkivfoto: Per Jonson

 

Studien ”Attityder till övningsskytte” har genomförts av SLU på uppdrag av Svenska Jägareförbundet sedan en motion till stämman lagt fram ett förslag om att utreda förutsättningarna för ett obligatoriskt övningsskytte.

Svarsfrekvensen har varit relativt hög. Cirka 65 procent har svarat av de omkring 6300 enkäter som skickades ut, jämt fördelade över länen i Sverige.

Genomgående för enkäten var att frågorna hade ett jaktligt perspektiv. 92 procent av deltagarna hade under året jagat med kulvapen. 62 procent hade jagat med hagelvapen.

Av dem som jagat under året svarar 97 procent att de också övat. Tre procent svarar att de jagat utan att ha övat. 60 procent anser sig öva till dess att de är nöjda.

När det kommer till kulskytteträning ligger det nationella medianvärdet på 3,8 träningstillfällen per år och medianvärdet för antal avlossade skott ligger på 50 stycken.

Den skytteträning jägare ägnar sig åt är, i fallande skala, skytte mot löpande älg, skytte mot stillastående älg, kulaskytte i egen regi, hagelskytte i egen regi. 67 procent av deltagarna i studien tränade löpande älgskytte.

De allra flesta jägarna i studien vill ha någon form av övningsobligatorium, 84 procent anger detta. Samtidigt svarar två tredjedelar av de tillfrågade jägarna att de redan i dag har krav på sig att uppvisa någon typ av övningsbevis. Dalarnas län sticker i sammanhanget ut. Där svarar över 90 procent av de tillfrågade jägarna att de har övningsskyttekrav för att få jaga.

När det gäller hagelskyttet är det fullständigt omvänt. Mindre än 10 procent svarar att de har några krav på hagelövningsskytte.

– Självfallet är det glädjande att i princip alla som svarat uppger att de övat. Samtidigt kan man fundera över att man verkar se väldigt olika på behovet att öva med hagel jämfört med kula, säger Fredrik Widemo, som är viltforskare på SLU och ansvarar för studien.

Hur jägarförbunden framöver kommer resonera med anledning av studien återstår att se. På det skytteseminarium som hölls på Öster Malma tidigare i år framkom dock att det praktiskt skytteprovet på jägarexamen just nu utreds. Kanske blir det som i Norge, ett årligt skytteprov framöver.

 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser