Sveaskog vill ge markägarna större makt i älgförvaltningen

Sveaskog vill att markägarnas inflytande ska vara avgörande för beslut om älgstammens storlek. Det skriver bolaget i ett remissvar till betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan.

Sveaskog påpekar att alla utredningar om älgförvaltning de senaste 20 åren har haft samma mål, nämligen att markägare och jägare ska ta ett större ansvar för viltförvaltningen. Det skulle leda till minskade viltskador på ungskogen, skriver ATL.

Hittills har inte målet uppnåtts. Det beror bland annat på att det saknats tydliga kvantifierade mål för älgstammens storlek och skogsskador, plus att skogsägarna inte varit tillräckligt involverade i beslutsprocessen, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Sveaskog vill att markägarnas inflytande ska väga tungt i besluten om älgstammens storlek, eftersom markägaren har ansvaret att uppfylla krav gentemot till exempel skogsvårdslagen.

Sveaskog tillstyrker att det inrättas större älgförvaltningsområden, som i huvudsak ska omfatta en egen älgstam.

Sveaskog anser även att finansieringen av den nya älgförvaltningen är för dåligt belyst.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser