Sveaskog vill ge markägarna större makt i älgförvaltningen

Sveaskog vill att markägarnas inflytande ska vara avgörande för beslut om älgstammens storlek. Det skriver bolaget i ett remissvar till betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan.

Sveaskog påpekar att alla utredningar om älgförvaltning de senaste 20 åren har haft samma mål, nämligen att markägare och jägare ska ta ett större ansvar för viltförvaltningen. Det skulle leda till minskade viltskador på ungskogen, skriver ATL.

Hittills har inte målet uppnåtts. Det beror bland annat på att det saknats tydliga kvantifierade mål för älgstammens storlek och skogsskador, plus att skogsägarna inte varit tillräckligt involverade i beslutsprocessen, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Sveaskog vill att markägarnas inflytande ska väga tungt i besluten om älgstammens storlek, eftersom markägaren har ansvaret att uppfylla krav gentemot till exempel skogsvårdslagen.

Sveaskog tillstyrker att det inrättas större älgförvaltningsområden, som i huvudsak ska omfatta en egen älgstam.

Sveaskog anser även att finansieringen av den nya älgförvaltningen är för dåligt belyst.

1 kommentar

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser