Sveaskog bildar nytt bolag för jakt och fiske

Sverige är rikt på skogar, sjöar, älvar, fjäll och andra värdefulla naturtillgångar som kan ligga till grund för en utvecklad turism i Sverige, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande. Nu startar Sveaskog ett nytt dotterbolag, Sveaskog Naturupplevelser AB, som får en viktig roll att driva utvecklingen av naturturism på statens marker. VD för bolaget blir Mikael Linnander.

Sveaskog Naturupplevelser AB, som bildas vid årsskiftet, ska underlätta för lokala entreprenörer att etablera lönsamma företag inom naturbaserad turism på statens marker. Syftet är att skapa jobb och ekonomisk tillväxt genom att ta vara på den svenska naturen.

– Sverige behöver fler företag som utvecklar jakt, fiske och kommersiellt bärkraftiga naturupplevelser med hög kvalitet. Sveaskog Naturupplevelser AB ska verka för att lokala entreprenörer får tillgång till jaktmarker, fiskevatten och naturområden samt kanaler för marknadsföring och försäljning, berättar Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

VD för Sveaskog Naturupplevelser AB blir Mikael Linnander, som har erfarenhet av entreprenörskap och turismbranschen. Mikael Linnander är idag vd för Ramundbergets Alpina i västra Härjedalen. Han har tidigare bland annat arbetat sju år på Scandic Hotels, som producent och projektledare på Meter Film & Television samt som projektledare på Globen. Mikael Linnander tillträder sin nya tjänst i april. Fram till dess är Gunnar Kjellberg tillförordnad vd.

En styrelse för bolaget tillsätts med namnkunniga företagare inom turismbranschen såsom Yngve Bergqvist, vd för Icehotel AB, Maria Lilja, tidigare vd för Nyman & Schultz samt europachef för American Express Business Travel samt Claes-Göran Österlund, vd och kanaldirektör för Göta Kanal. Styrelseordförande är Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

Bolaget kommer inledningsvis att prioritera Norrbotten och Västerbotten i arbetet med att skapa samarbeten med lokala entreprenörer. Bolaget ansvarar även för att tillgängliggöra Sveaskogs marker genom jakt- och fiskekort samt för att administrera Sveaskogs 10 000 avtal om upplåtelser av mark och vatten till privatpersoner, jaktlag, fiskeklubbar och byaföreningar.

Bolaget, med säte i Östersund, kommer att ha omkring 30-40 anställda. Av dessa arbetar idag ca 15 personer vid fiskeanläggningarna i Mörrum och Harasjömåla i Blekinge och övriga finns spridda i hela landet för en nära kontakt med entreprenörer, jaktlag, fiskevårdsföreningar och de lokalsamhällen där turismen ska utvecklas.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser