SVA tvingades lämna ut register om trikinprover

När Aftonbladet vill få ut listor från Statens Veterinärmedicinska Anstalt på de som lämnat in trikinprover blev det stopp. SVA sa blankt nej och Aftonbladet överklagade beslutet till kammarrätten och fick rätt.

Resultatet blev att Aftonbladet fick rätt och kunde publicera listan med rubriken de sköt flest vildsvin – där du bor. SVA har ett register där alla som skickar in trikinprover finns med. När Aftonbladet ville ha ut uppgifterna sa myndigheten nej.
Kammarrätten i Stockholm ansåg att offentlighets- och sekretesslagen inte gav SVA stöd. Rätten menar att avsaknad av sekretess inte skulle leda till att färre personer väljer att skicka in trikinprov. Domen som inte går att överklaga tvingade myndigheten att lämna ut registret till Aftonbladet.
– Vi är chockade. Vi pratade med ansvarig utgivare på tidningen och polisen för att uppgifterna inte skulle användas. Nu diskuterar och funderar vi hur vi ska agera för att detta inte ska upprepas, säger Karin Wetter-Lindvall, till Jägareförbundets hemsida.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser