SVA efterlyser avföringsprov från hund!

Statens Veterinärmedicinska Anstalt vill samla in avföringsprov från totalt 140 icke avmaskade hundar inom Vänersborgs, Uddevallanejdens, Munkedal och Färgelanda jaktvårdskretsar. Totalt 35 hundar per jaktvårdskrets.

Myndigheten vänder sig nu till jägare inom detta område för att få hjälp med insamlingen. Det är angeläget att prover skickas in så snart som möjligt, så om du har en hund som ännu inte är avmaskad och som jagat i området under hösten 2010, gör följande:
 
Provtagningsinstruktion:

· Ta ca 0,5 dl färsk avföring och packa i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med djurets namn. Pressa ur luften ur påsen innan den försluts. Trä påsen över handen och vräng den över avföringen så att kontakt med avföring undviks. Om du av misstag får avföring på händerna så tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
· Fyll i en remiss och ange: namn, adress, telefonnummer, ev e-postadress, hundens namn, ålder, ras, att det avser undersökning för dvärgbandmask.

OBS I fältet för svarskopia, skriv ref: Ann Lindberg och att SVA betalar.

I fältet för anamnes, skriv när hunden har jagat i området. Remiss kan laddas ner på http://www.sva.se/upload/pdf/remisser/Allman-SVA-remiss-privatpersoner.pdf

·  Proven bör skickas till SVA samma dag, dock ej om fredag. Skicka provet till följande adress: SVA, Parasitologisk diagnostik, 751 89 Uppsala

·  Skicka ett mail till ann.lindberg@sva.se  med information att du tagit prov och vilken jaktvårdskrets du tillhör.

·  Observera att proven från området kommer att analyseras gemensamt varför resultaten kommer att dröja en tid (längre än SVAs vanliga svarsrutiner för denna typ av analyser vilken är ca 10 dagar).

·  SVA står för analyskostnaden för dessa prover.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser