SVA efterlyser avföringsprov från hund!

Statens Veterinärmedicinska Anstalt vill samla in avföringsprov från totalt 140 icke avmaskade hundar inom Vänersborgs, Uddevallanejdens, Munkedal och Färgelanda jaktvårdskretsar. Totalt 35 hundar per jaktvårdskrets.

Myndigheten vänder sig nu till jägare inom detta område för att få hjälp med insamlingen. Det är angeläget att prover skickas in så snart som möjligt, så om du har en hund som ännu inte är avmaskad och som jagat i området under hösten 2010, gör följande:
 
Provtagningsinstruktion:

· Ta ca 0,5 dl färsk avföring och packa i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med djurets namn. Pressa ur luften ur påsen innan den försluts. Trä påsen över handen och vräng den över avföringen så att kontakt med avföring undviks. Om du av misstag får avföring på händerna så tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
· Fyll i en remiss och ange: namn, adress, telefonnummer, ev e-postadress, hundens namn, ålder, ras, att det avser undersökning för dvärgbandmask.

OBS I fältet för svarskopia, skriv ref: Ann Lindberg och att SVA betalar.

I fältet för anamnes, skriv när hunden har jagat i området. Remiss kan laddas ner på http://www.sva.se/upload/pdf/remisser/Allman-SVA-remiss-privatpersoner.pdf

·  Proven bör skickas till SVA samma dag, dock ej om fredag. Skicka provet till följande adress: SVA, Parasitologisk diagnostik, 751 89 Uppsala

·  Skicka ett mail till ann.lindberg@sva.se  med information att du tagit prov och vilken jaktvårdskrets du tillhör.

·  Observera att proven från området kommer att analyseras gemensamt varför resultaten kommer att dröja en tid (längre än SVAs vanliga svarsrutiner för denna typ av analyser vilken är ca 10 dagar).

·  SVA står för analyskostnaden för dessa prover.

0 kommentarer

AKTUELLT

Uppdaterad: Rialavarg påskjuten

Riala (JJ) Vid lunchtid idag avlossades skott mot den varg som det bedrivs skyddsjakt på i Rialaområdet norr om Stockholm. Eftersök har genomförts och vargen träffades inte.

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser