Stövarklubbens redaktör återvänder

Vid styrelsemöte 26 juli beslutade en enig styrelse om att Anders Johansson, Eksjö, får tjänsten som redaktör för Svenska Stövarklubbens Tidskrift.

– Det ska bli stimulerande att fortsätta jobbet som redaktör. Det finns nämligen en positivitet ett stort angagemang i den nya styrelsen, säger Anders Johansson. Under de år jag tidigare suttit som redatör har jag konstaterat att det också finns ett enormt intresse och kunnande bland våra förtroendevalda och medlemmar ute i landet. Kan vi ta tillvara detta är vi en vinnare bland Sveriges jaktrhundsklubbar, avslutar Anders. Redaktören kommer att ingå i Redaktions- och PR-kommittén och bistå i det framtida kvalitets- och utvecklingsarbete som rör både Svenska Stövarklubbens Tidskrift och Svenska Stövarklubbens hemsida. Redaktören kommer även att tillsammans med styrelsen arbeta för utarbetandet av förslag till en förändrad utformning och layout av tidskriften och hemsidan samt utformning av förslag till ny informations- och publikationspolicy inför nästa Stövarfullmäktige år 2008.    

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser