Stort motstånd i Dalarna mot utplantering av varg

DALARNA(JJ). Det finns ett stort motstånd i Dalarna mot utplantering av varg i länet. Och miljövårdsinpektör Stig-Åke Svensson, vid länsstyrelsen i Dalarna, har inga stora förhoppningar om att viltförvaltningsdelegationen ska kunna peka ut några revir.

– Flera av ledamöterna har skrivit i media att man inte vill vara med om ett sådant här beslut, säger Stig-Åke Svensson till Sveriges Radio Ekot.

Flera länsstyrelser har fått i uppdrag att visa på lämpliga revir för utsättning av vargvalpar, ett arbete som ska ske tillsammans med bland annat jägarintressen i de olika länen.
Men det är flera länsstyrelser som reagerat på den korta tid som man fått på sig för detta arbete. Och man menar att det krävs mer tid för att arbeta med denna känsliga fråga. 
Det här rapporterar Sveriges Radio Ekot.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser