Storskaligt minkjaktsprojekt sjösätts

Kungsbacka (JJ) Nu ska ett stort minkprojekt dras igång vars mål är att utvärdera storskaliga och kostnadseffektiva naturvårdsåtgärder för att minska minkbeståndet.

Nya kostnadseffektiva förvaltningsmetoder på mink ska nu utvärderas i ett nytt projekt. Foto: Per Jonson

Det är organisationerna Svenska Jägareförbundet, Forststyrelsen i Finland och Miljödirektoratet i Norge, med stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten och Kvarkenrådet som nu ska hitta ett nytt sätt att förvalta minken här i Norden. Projektet kallas FAMNA – Förvaltning av amerikansk mink i Botnia-Atlantica området ett nytt grepp om nordisk minkförvaltning.

– Vi vet att jakt ute på mindre holmar och skär inte minskar beståndet. Det gäller att rikta in sig på hondjurens hemområden och där satsa på årsungarna. De har en hög naturlig dödlighet men om vi kan höja dödligheten ett snäpp till kommer det bli färre vuxna minkar och beståndet kommer därmed gå ner. Det är vår arbetshypotes, säger P-A Åhlen.

Tanken är att genomföra storskalig fällfångst längs med Umeåälven från sammanflödet med Vindelälven och ner mot kusten. Men också i biflöden och våtmarker. Umeå skärgård, Vasa skärgård samt norska Nordlanskustskärgården ingår också i projektet.

– En minkhona har ett hemområde på mellan 1,5 och 3 kilometer strandsträcka. Kan vi få in fällor längs med dessa ställen kommer vi kunna reducera bestånden.

Enligt P-A Åhlén kräver effektiv minkförvaltning mycket arbete. Därför ska projektet också testa en ny innovation i form av en självomladdande fälla. Den har tagits fram tillsammans med ett Nyazeeländskt företag och P-A Åhlén tycker det ska bli spännande att utvärdera hur den fungerar i skarpt läge.

EU stöttar projektet genom Botnia-Atlantica programmet med 440 000 Euro under tre år. Projektet leds av Svenska Jägareförbundet.

Projektet som pågår 2017-2020 ska mynna ut i en konkret arbetsplan som förvaltande myndigheter efter projektavslut ska kunna ta över.

– Vi har stora förhoppningar på att projektet kan bidra till en ökande häckningsframgång hos markhäckande fåglar och en ökande biologisk mångfald inom projektetområdet, så detta är ett viktigt naturvårdsprojekt, säger P-A Åhlén avslutningsvis.

AKTUELLT

Hemliga vargjakter – för att stoppa aktivister?

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets ordförande, Torbjörn Larsson, utesluter inte att samhället i framtiden måste hemligstämpla vargjakterna – för att slippa sabotage från aktivister. – Problemen i Västmanland ligger högt på vår prioriteringslista, säger Torbjörn Larsson i Jaktjournalens webbradio.

Bus drunknade – återupplivades mirakulöst

Borås (JJ) Magnus Erntson, Fritsla, var i helgen nära att förlora sin drever-basset-taxkorsning, Liten Bus, vid ett allvarligt drunkningstillbud. – Hon var död en stund, eller så nära död man kan vara. Men mina kompisar fick liv i henne med hjärtmassage och konstgjord andning, säger Magnus.

Jägare och fiskare i aktion mot skarvarna

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund vill ha mer skarvjakt i Sverige. Ett första steg för de båda förbunden är en ansökan om att få börja minska bestånden i Västra Götaland.

Annonser