Stormöte om vikande älgstam i Värmland

Filipstad (JJ) Älgstammen i östra Värmland har kraschat och kan liknas den älgstam som fanns på 1950- och 1960-talet. Jan Andersson är ordförande i Filipstads jaktvårdskrets kallar till ett möte den 2 december och vill helst se att det bildas älgskötselområden.

– Att bilda älgskötselområden är en bra strategi att för att få likriktad, och samordnad älgförvaltning över större arealer, säger Jan Andersson. Det känns viktigt att samverka mellan jaktlag och viltvårdsområden. Detta tillsammans med en nödvändig rovdjursförvaltning för att på nytt skapa en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Andra har lyckats!

En representant från Jägareförbundet Värmland kommer och berättar hur man bildar  ett älgskötselområde, vad krävs av varje jaktlag och viltvårdsområde,  och hur man ansöker och kommer igång med ett älgskötselområde.

Därtill kommer representanter från Sydöstra Sunnes älgskötselområde och berättar om sina mångåriga erfarenheter som älgskötselområde och hur de lagt upp arbetet under skötselområdets arbetsår, skriver Filipstads Tidning.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser