Stabil vargstam

Stockholm (JJ) Vargstammen i Sverige växer inte längre och för första gången på sju år fanns det i slutet av vintern 172-208 vargar vilket är ungefär lika många som föregående år.

Under vinterns jakt fälldes 28 vargar. Ytterligare minst 11 djur har dött av andra orsaker under inventeringsperioden. Under året har förlusterna och tillväxten tagit ut varandra.
Målet är att hålla vargarna på den nuvarande nivån i avvaktan på ett kommande beslut om stammens framtida storlek. I rapporten som har tagits fram av Viltskadecenter, påpekas att det kan finns ytterligare 20 vargar inom landets gränser, men fler analyser behövs för få detta bekräftat.
– Jakten gav ett gott resultat, säger Olof Liberg till TT. Liberg var koordinator för det skandinaviska vargprojektet Skandulv och en av dem som tog fram det vetenskapliga underlaget inför jakten.
Vargstammen varierar i storlek över året och är alltid som minst på våren, innan årets nya valpar kommer till världen. Efter föryngringen växer stammen kraftigt och på hösten finns det betydligt fler vargar ute i markerna. – När beslutet togs om 210 djur nämndes aldrig om det var en vår- eller höstsiffra. Vi valde då att lägga oss mitt emellan de båda nivåerna när vi gjorde beräkningarna över jaktkvoterna.
Men vill man ha 210 djur på våren måste jakten minskas något den kommande vintern, säger han.

AKTUELLT

Annonser