Snabb björnjakt i Västerbotten

Umeå (JJ) Den 28 augusti avslutades licensjakten efter björn i Västerbottens län efter bara åtta dagar. Då hade samtliga 20 björnar fällts, skriver länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

Årets tilldelning på 20 björnar var fem fler än förra året. Precis som 2015 utgjorde hela Västerbottens län ett enda jaktområde. Tidigare år har länet delats upp i två områden, ovan respektive nedan odlingsgränsen.

– Det har inte funnits samma behov av en områdesindelning. Licensjakt ovan odlingsgränsen ska främst gynna rennäringen, men där hade det redan fällts ganska många björnar under vårens skyddsjakter, både ifjol och i år, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen.

Under årets licensjakt fälldes sju björnar ovan odlingsgränsen, sex i Dorotea kommun och en i Vilhelmina kommun. Övriga 13 björnar fälldes nedan odlingsgränsen. Det är en relativt jämn könsfördelning bland de fällda björnarna med 11 hanar och 9 honor.

Snabb jakt
Licensjakten var avslutad och samtliga björnar fällda efter bara åtta dagar. Det är en dag snabbare än under fjolårets jakt och nytt rekord i Västerbotten.

– Att jakten har gått så fort ska inte ses som ett tecken på att det finns väldigt många björnar i länet. Snarare visar det hur välorganiserad björnjakten nuförtiden är och hur duktiga jägare och björnhundar vi har, säger Lars Dahlberg.

Flest björnar fällda i Åsele och i Dorotea
Det är den södra länsdelen som har den högsta tätheten av björn. Det är också här som de flesta björnarna fälldes under årets jakt: sex i Dorotea kommun och sex i Åsele kommun.

En björn fälld på åtel
Åtling tilläts även i år och totalt anmäldes 17 åtlar till Länsstyrelsen inför björnjakten. En av de 20 fällda björnarna fälldes vid en åtel i Skellefteå kommun.

– Det är bra att man återigen har lyckats fälla en björn vid en av länets åtlar. Det visar att åtlarna i sin nuvarande form fungerar, även om man inte får släppa hundar på björnspår där, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig på Länsstyrelsen.

350 björnar är målet
Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att det ska finnas cirka 350 björnar i Västerbotten. Enligt senaste spillningsinventeringen fanns ungefär 360 björnar i länet hösten 2014. Årets licensjakt tillsammans med vårens skyddsjakter och fjolårets avskjutning kommer att leda till att björnstammen minskar något och att den närmar sig målet 350 björnar.

Fällda björnar i Västerbotten

Fällda björnar i Västerbotten

 

Kommun        Antal fällda björnar

Åsele                             6

Dorotea                         6

Lycksele                        5

Vilhelmina                    1

Storuman                      1

Skellefteå                     1

 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser