Smålandsstövarföreningen omvalde ordförande

Den 7 maj var Svenska smålandsstövareföreningen samlad för sin årsstämma i Arvika, denna gång i samarbete med Hamiltonföreningen som också valt denna plats för sin stämma.

 
Värd för stämman var föreningens lokalavdelning i Värmland med Torbjörn Larsson och Bernt Bengtsson som organisatörer ihop med Roland Halvarsson Hamilton föreningen.

Stämman började redan på fredagskvällen med gemensam korvgrillning på Ingestrands camping som var förläggningen. Det var ett drygt 20-tal medlemmar som var samlade och ihop med det fina vädret så blev det en lyckad grillkväll. På lördagen så avhöll Värmlands stövarklubb sin årliga utställning på Ingestrand campings fina gräsmatta.

Det var 48 hundar anmälda och av dessa så var det 9 smålänningar. Bland smålandsstövarna så blev Torbjörn Larssons tik Lässi BIM och Kjell Krooks hane Fabbe BIR. Vid den avslutande tävlingen om utställningens vackraste hund så segrade Fabbe med en stolt ägare, Kjell Krook Tumba.

Innan stämman så samlades SSF medlemmar till en kort information från Sv. Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström i temat ” fördelarna för en rasklubb att vara ansluten till Stövarklubben”.

Föredraget avslutades med en givande frågor och diskussionsstund där det ventilerades olika synpunkter från de närvarande medlemmarna. Det framfördes också krav på att rasklubbarna skall begära att få en representant vardera i Stövarklubbens styrelse.

Det räcker inte med att ha möjlighet att delta på stövarfullmäktige när vi önskar full insyn och framför allt att få möjligheter att påverka beslut innan de fattas. Smålandsstövareföreningen kommer inte att ansöka om en anslutning till Stövarklubben utan väljer att avvakta utvecklingen tillsvidare, för de redan anslutna rasklubbarna.

Hamiltonföreningen hade anordnat ett kåseri av Mats Persson i ämnet ”Vargen över tid”. Båda dessa samlingar var välbesökta av de deltagande medlemmarna i båda rasklubbarna.

På den efterföljande stämman så blev det omval av Egon Fransson, Tore Nilsson och Henric Andersson. Till ny styrelsesuppleant efter Nils-Gunnar Broms invaldes Andrew Jensen Bankeryd. Övriga suppleanter och revisorer omvaldes och till ny ledamot i valberedningen valdes Per Wiklund efter avgående Owe Jungmark.

Efter de avslutade föredragen så avhölls en festmiddag med prisutdelning och trevlig gemenskap med Hamiltonföreningen. För de musikaliska inslagen svarade Mats Lindby och Erik Holmqvist, båda från Gotland.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser