SLU-forskare märkte fransk varg

Vargforskare från Grimsö viltforskningsstation vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har bedövat och GPS-märkt varg i de franska alperna. Märkningen genomfördes med hjälp av en helikopter. SLU meddelar att det är den första vargen som märkts med denna metod utanför Norden. Projektet ska ge ökade insikter om vargarnas roll i ekosystemet.

Vargforskaren Per Ahlqvist och helikopterpiloten Ulf Grinde fick en inbjudan till nationalparken Mercantour i franska alperna för att fånga in varg. Den metod som används inom forskningsprojektet Skandulv för att fånga in vargar är unik för Europa.

Med hjälp av ett team på marken lokaliseras vargspår i snön. Sedan följer ett helikopterteam vargspåren för att lokalisera vargen och sedan skjuts den med bedövningspil. 
Ett helikopterteam består av pilot, skytt och vargspårare. 
Därefter kan man  sätta GPS-halsband på djuret. Forskarna lyckades bedöva en alfahona i en av flockarna på 2 500 meters höjd. 

Märkningen är en stor framgång för forskningsprogrammet Predators – Prey Rovdjur och byte som koordineras av den franska vilt- och jaktvårdsmyndigheten Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, i samarbete med forskningscentret Centre National de Recherches Scientifiques, det regionala jägarförbundet och nationalparken Mercantour.

Syftet med forskningsprogrammet är att få ny kunskap om vargstammens påverkan på populationerna av bytesdjur. Tidigare försök att fånga in och märka vargar har varit förknippade med svårigheter. 

De kommande veckorna kommer teamet från Grimsö att använda samma metod i Finland.
Grimsö viltforskningsstation ingår i institutionen för ekologi vid SLU och forskar bland annat kring rovdjur, bytesdjur och deras interaktion med människor och ekosystem.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser