SLU befarar stor risk för spridning av sorkfeber under hösten

UMEÅ(JJ). Det befaras att det blir en stor spridning av sorkfeber i höst. Forskare vid Sveriges lantbruksuniverstitet, SLU, tror att vi kommer att gå mot ett riktigt sorkår under hösten och vintern. Detta gör också att det finns en stor risk för att sorkfeber sprids till människor.

Under det första halvåret i år så har redan 111 fall rapporterats in där människor smittats, 
Allmänheten uppmanas nu till försiktighet vid eventuella kontakter med sork och spillning  från djuret.Det är sannolikt att människor oftast smittas genom inandning av virus i luftburen form. 

– Sorkfeber är en så kallad zoonos sjukdom, som sprids från djur till människa. Det är en de få zoonoser som man kan förutsäga spridningen av. Med hjälp av SLU:s fortlöpande miljöanalys och den nationella miljövervakningen av smådäggdjur inom Naturvårdsverkets regi kan vi göra förutsägelser om risken för spridning av sorkfeber till människor, säger två av forskarna bakom den aktuella studien, fil dr Gert Olsson och professor Birger Hörnfeldt, båda vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå

De flesta fallen av sorkfeber anmäls från de fyra nordligaste länen, men forskarna varnar för att man ska vara medveten om sorkfeber även i andra delar av landet.
Sorkfeber kan i värsta fall orsaka ett livshotande tillstånd hos en människa som smittats. 
Det här meddelar Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser