Skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland tillfälligt stoppad

Jämtland/Luleå (JJ) Förvaltningsdomstolen i Luleå har inhiberat skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland, sedan länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut överklagats.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som överklagat länsstyrelsens beslut. De menar att jakten påverkar det regionala beståndet av järv mycket negativt, vilket innebär stor skada för järvarna i Jämtland.

Förvaltningsdomstolen väljer nu därför att stoppa skyddsjakten tills dess de prövat överklagan. Domstolen skriver följande i sitt beslut.

”Då utgången i målet framstår som oviss och med hänsyn till att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas att återgå vid ett eventuellt bifall till överklagandet finner förvaltningsrätten att det för närvarande finns skäl att besluta om inhibition. Det överklagade beslutet ska därför tills vidare inte gälla, i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats.”

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser