Skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland tillfälligt stoppad

Jämtland/Luleå (JJ) Förvaltningsdomstolen i Luleå har inhiberat skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland, sedan länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut överklagats.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som överklagat länsstyrelsens beslut. De menar att jakten påverkar det regionala beståndet av järv mycket negativt, vilket innebär stor skada för järvarna i Jämtland.

Förvaltningsdomstolen väljer nu därför att stoppa skyddsjakten tills dess de prövat överklagan. Domstolen skriver följande i sitt beslut.

”Då utgången i målet framstår som oviss och med hänsyn till att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas att återgå vid ett eventuellt bifall till överklagandet finner förvaltningsrätten att det för närvarande finns skäl att besluta om inhibition. Det överklagade beslutet ska därför tills vidare inte gälla, i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats.”

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser