Skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har beslutat att skyddsjakt på storskarv får bedrivas längs Gävleborgs läns kust. Tillståndet gäller under tiden 2010 till och med 2011.

Skarven har sedan etablering ökat kraftigt i antal längs länets kust. Detta befaras påverka yrkesfisket samt utgör en störning i delar av skärgården.
I 23 a § jaktförordningen anges att beslut om jakt kan tas för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom liksom för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer.
Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket utgör enligt Länsstyrelsen skäl för ett sådant beslut.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser