Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på gråsäl och enstaka knubbsälar. Orsaken är att sälar trasar sönder fiskeredskap och äter upp fisken i dem. Till grund för besluten finns en förvaltningsplan för gråsäl.

Nya regler 2007
 Yrkesfiskarna får i år ökade möjligheter att skydda sina redskap och nät mot gråsälar. Skyddsjakt blir tillåten längs Östersjökusten från Ölandsbron till finska gränsen, Yrkesfiskare som vidtagit förebyggande åtgärder kan ansöka om att få jaga från båt.
De förebyggande åtgärderna innebär att de skaffat så kallat sälsäkra redskap, som pontonfällor för laxfiske eller bättre garn i näten.  
Preliminära siffror från en studie av Fiskeriverket visar att det är ett fåtal gråsälar som specialiserat sig på att ta fisk i redskap och nät, men de orsakar stor skada. Det är svårt att fälla de sälarna om redskapen ligger långt från land.
Hittills har jakt bara tillåts från land, is eller jakttorn som är fast angjorda i botten, men nu öppnas möjligheter till jakt från båt.   
Yrkesfiskare, som använder så kallade sälsäkra redskap kan ansöka hos Naturvårdsverket om tillstånd för jakt från båt. Jakten tillåts inom 100 meter från fasta fiskeredskap.  

Begränsningar i jakten
Ingen jakt tillåts i de 29 områden där sälforskarna räknar säl, och inte heller i sälskyddsområden.  
I Kalmar län tillåts jakt i Västerviks, Oskarshamns, Borgholms och Mönsterås kommuner. Gränsen går strax norr om Ölandsbron.
Vi har dragit den gränsen för att inte riskera att knubbsälar fälls istället för gråsäl. Det finns en liten stam av knubbsäl i södra Östersjön, som är genetiskt annorlunda än de på Västkusten 

Jakttid och kvoter
Jakt får pågå 16 april – 31 december, eller kortare om kvoten för länet är fylld. Högst hälften av sälarna får fällas före den 1 juni 2007.  
Totalt får 200 gråsälar fällas. Det är lika många som i fjol när man räknar in de individuella tillstånd till jakt som gavs i några län utöver kvoten. I år fördelas kvoterna så här: Norrbottens län 40 gråsälar, Västerbotten 20, Västernorrlands 20, Gävleborgs 40, Uppsala 20, Stockholm 25, Södermanland 10, Östergötland 15 och Kalmar län 10 gråsälar. 

Fakta:
Antalet sälar i Östersjön ökar med cirka 7 procent per år och beräknas nu uppgå till ungefär 24 000 individer. Fiskeriverket beräknar att de totala skadorna av sälar uppgår till cirka 55 miljoner kronor per år.  

Skyddsjakt på knubbsäl
Naturvårdsverket gav under 2006 åtta yrkesfiskare på västkusten tillstånd att fälla totalt sexton knubbsälar för att skydda ålryssjor mot skador. Detta är enskilda beslut där yrkesfiskarna ansökt om tillstånd.  

Bärga skjuten säl
Den som skjuter en säl ska också ta hand om kroppen. Du får därför bara skjuta från sådana platser och jaga på sådant sätt att du kan bärga fällda djur. 

Skjut från land
Grundregeln är att du ska skjuta från land eller annat fast underlag för att minska risken att skadeskjuta sälen. Du får till exempel jaga från is under lugna förhållanden. Men du får inte skjuta från båt eller fartyg som ligger fritt i sjön. 

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser