Skyddsjakt på hungriga älgar

GISEBO (JJ). Länsstyrelsen har beviljat en fruktodlare i Gisebo, utanför Jönköping, skyddsjakt på två älgar. Anledningen är att älgarna tuggar på hans äppelträd, något som blir ekonomiskt ohållbart för honom. Dessutom utgör älgarna en viss trafikfara.

Fruktodlaren i Gisebo har tröttnat på att älgarna äter på hans äppelträd. Men det är ovanligt att en privat markägare ansöker och får tillstånd för skyddsjakt. 
-Vi är överhuvudtaget väldigt restriktiva med skyddsjakt, speciellt av älg men här har markägaren specificerat problemet och motiverat med att det blir ekonomiskt ohållbart för honom, säger viltvårdshandläggare Ingemar Sjöberg på länsstyrelsen till Jnytt.se.
-Älgen utgör också viss trafikfara och sammantaget blir det en situation som man finner oacceptabel.

Beslutet om skyddsjakt har föregåtts av en längre dialog mellan länsstyrelsen och markägaren. 
-Ansökan gällde fem älgar men vi har gett tillstånd för att skjuta två stycken, påpekar Ingemar Sjöberg.
Han förklarar också att om någon älg fälls så ska den slaktas, pengarna som den ger ska gå till länets viltvårdsfond.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser