Skyddsjakt på gråsälar

Naturvårdsverket ger tillstånd till skyddsjakt på 170 gråsälar fördelat på länen längs Östersjön från Östergötlands län och norrut. Det är oförändrat antal från i fjol, men jaktområdena i fyra län har utökats. Samtidigt fördelar Naturvårdsverket 17 miljoner till länsstyrelserna för de sälskador som yrkesfisket drabbas av.

— Det enda långsiktigt säkra sättet att skydda yrkesfisket mot skador är att utveckla sälsäkra fiskemetoder och fiskeredskap. Men vi gör bedömningen att viss skyddsjakt behövs för att minska konflikten mellan sälarna och fiskerinäringen, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det finns idag cirka 22 000 gråsälar i Östersjön. Antalet ökar för varje år. Skadorna på yrkesfisket av gråsäl är cirka 55 miljoner kronor per år, enligt Fiskeriverket. Naturvårdsverket har totalt 37,8 miljoner kronor till att förebygga och ersätta viltskador och av dessa medel går 17 miljoner till sälskador. Tidigare i år har 4,9 miljoner kronor fördelats i bidrag till förebyggande åtgärder.

— Det finns idag bättre redskap för främst lax- och sikfisket. Sälarna har svårare att komma åt fångsten i de nya redskapen, säger Per Risberg, handläggare av sälfrågor.

Skyddsjakten tillåts från 16 april till årets slut. Naturvårdsverket har godkänt länsstyrelsernas önskemål om utökade jaktområden i fyra län: Östergötland, Södermanlands, Uppsala, samt Västerbottens län. Där blir jakt tillåten i princip hela kuststräckan utom i skyddade områden och platser där sälarna räknas.

Naturvårdsverket ändrar i år inte villkoren för jakten att sälar endast får skjutas från land, men skall utreda möjligheterna att skjuta skadegörande individer av säl från båt.

I fjol sköts 83 av 170 sälar. I år tillåts skyddsjakt i Norrbottens län på 36 sälar, Västerbotten 18, Västernorrlands 14, Gävleborgs 34, Uppsala 20, Stockholms 23, Södermanlands 10 samt Östergötlands län 15 sälar.

Fördelningen av ersättningen till sälskador är 2,77 miljoner till Norrbottens län, 1,55 miljoner Västerbotten, 1,55 miljoner Västernorrland, 1,26 miljoner Gävleborg, 1,4 miljoner Uppsala, 540 000 Stockholm, 460 000 Södermanland, 310 000 Östergötland, 1,56 Kalmar, 420 000 Gotland, 750 000 Blekinge 750 000 Skåne, 680 000 Halland samt 1,26 miljoner kronor till Västra Götalands län.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser