Skyddsjakt på 19 järvar i Jämtland

Östersund (JJ) På grund av mycket stora förluster i rennäringen, främst i kalvningsland, beslutar Länsstyrelsen Jämtlands län om skyddsjakt på 19 järvar inom sju angivna skyddsjaktsområden.

Samebyarna i de angivna områdena har i dag oacceptabelt stora minskningar av antalet renar orsakade av rovdjur. Minskningarna överstiger vida riksdagens så kallade toleransnivå på 10 procents förlust av renhjordens totala antal. Siffran tas fram genom att räkna antalet renar i samebyns vinterhjord efter slakten på hösten.

Denna förlust kan delvis förklaras med den jakt på renar som järvpopulationen i länet utför. Länsstyrelsen bedömer därför ett uttag på 19 järvar som helt nödvändig för att minska de förlusterna för samebyarna.

Tilldelning
Skyddsjakten omfattar maximalt 19 järvar fördelat på sju skyddsjaktsområden,

Vilka får utföra skyddsjakten

Alla personer som har jakträtt på älg i de områden som omfattas av detta beslut, har rätt att delta i skyddsjakt efter järv på det jaktområde där hen har jakträtt.

Jakttid
Skyddsjakten får bedrivas under tiden från och med 10 oktober 2015 till och med 15 januari 2016.

Kontroll av kvarvarande tilldelning
Länsstyrelsens telefonsvarare, 010-225 30 70 är aktiv under skyddsjakten efter järv och uppdateras dagligen.

Anmälan av fälld järv
Anmälan av fälld eller påskjuten järv görs till Länsstyrelsens rovdjurstelefon, 010-225 30 40. Skytten ska omedelbart – eller senast inom en timme från det att en järv fällts eller påskjutits – anmäla detta till Länsstyrelsen rovdjurstelefon.

Länsstyrelsen avlyser skyddsjakten om tillåtet antal järvar fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut. Jaktledaren ansvarar för att eventuella eftersök genomförs.

Anmälan av påskjuten järv ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast möjligt.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska tas omhand. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Läs hela skyddsjaktsbeslutet

AKTUELLT

Uppdaterad: Jakt på en varg till i Dalarna

Dalarna (JJ) Skabbvargen som fälldes i Flatenreviret räknas inte in i licensen. Därför blir det jakt på en varg till. Men ambitionen har inte varit att tömma reviret, säger Jonas Bergman på länsstyrelsen i Jaktjournalens webbradio.

Nya rekordsiffror för Jaktjournalen

Kungsbacka (JJ) Utvecklingen går framåt för Jaktjournalen som idag kan presentera rekordsiffror både för tidningen och hemsidan. – Jättekul att landets jägare uppskattar det vi gör, säger chefredaktör Holger Nilsson.

Annonser