Skogsstyrelsen vill skjuta hälften av alla älgar

Stockholm (JJ) Skogsstyrelsen vill halvera den svenska älg- och rådjursstammen. Om en halvering inte genomförs anser myndigheten att kostnaderna för skogsskadorna inom några år kommer att bli extremt höga.

I utredningen som presenterades idag har skogsstyrelsen räknat ut att kostnaderna och intäkterna samhällsekonomiskt för klövviltet i dagsläget är lika stora.
Viltolyckor kostar cirka 1,2 miljard kronor per år, betesskador på ungskog, cirka 500 miljoner kronor per år. Totalt kostar klövviltet cirka två miljarder kronor.
På intäktssidan finns rekreationsvärdet från jakt, samt värdet på viltköttet. Totalsumma hamnar enligt Skogsstyrelsen på cirka två miljarder
Trots detta vill Skogsstyrelsen halvera stammen. Vilket skulle innebära en samhällsekonomisk vinst på 500 miljoner kronor.
Enligt Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen, kommer framtida generationer få dras med oacceptabla kostnader om inte älgstammen halveras.
Från jägarhåll ställer man sig skeptisk till beräkningen av jaktens rekreationsvärde som man anser vara betydligt högre än vad Skogsstyrelsen tagit upp i sina beräkningar.

AKTUELLT

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Annonser